Kontener 6m3 – kontener tej wielkości jest przeznaczony na gruz oraz odpady zmieszane (śmieci)

POJEMNOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
6m3 4,8m 1,8 0,7
6m3 3,5m 1,7m 1m

Kontener 7m3 – kontener tej wielkości jest przeznaczony na gruz oraz odpady zmieszane (śmieci)

POJEMNOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
7m3 3,5m 1,8m 1,2m

Kontener 8m3 – kontener przeznaczony do wywozu odpadów zmieszanych(śmieci)

POJEMNOŚĆ DŁOGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
8m3 4,3m 2m 1,2m

8m

Kontener 12m3 – kontener przeznaczony do wywozu gruzu oraz odpadów zmieszanych(śmieci)

POJEMNOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
12m3 4,9m 2,35m 1m

12m

Kontener 18m3 – kontener tej wielkości przeznaczony jest do wywozu odpadów zmieszanych(śmieci)

POJEMNOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
18m3 4,3m 2,4m 1,75m

18m

Zezwolenie na transport odpadów

 Decyzja na przetwarzanie odpadów